Norges skiskytterforbund

Ifølge kildene til denne artikkelen heter skiskytingens interesseorganisasjon Norges Skiskytterforbund, forkortet til NSSF. Det vil derfor bli henvist til NSSF når det refereres til idrettens interesseorganisasjon.

Generelt om NSSF

NSSF ble stiftet i 1983. Forbundet er underlagt Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Som interessert seer har man ofte hørt om IBU-cup. IBU står for International Biathlon Union, og cupen som bærer organisasjonens navn er nivået under verdenscupen. Det er altså svært gode utøvere som går IBU-cup også. NSSF er medlem av IBU.

Siden NSSFs oppstart har det vært totalt seks presidenter: Gunnar Giljarhus satt i perioden 1983 til 1985. Han ble da avløst av Bjørge Stensbøl, som var president fra 1985 til 1991. Den tredje presidenten satt fra 1991 til 1995, og han het Trond Harstad. I tidsperioden 1995 til 2002 var det Hans O. Kveli som var president i NSSF. Trond Damås satt som president fra 2002 til 2006, og hans etterfølger er Tore Bøygard. Bøygard sitter fortsatt som president nå i 2016. Som man ser av denne oversikten er det ingen kvinner som har hatt vervet som president i NSSF foreløpig, men generalsekretæren er kvinne da Rakel Rauntun besitter denne stillingen.

Formål, visjon, verdier og etikk

Formålet til NSSF er å få skiskyting opp og frem nasjonalt og internasjonalt samt å være idrettens representant. Stikkord for arbeidet er frivillighet, likeverd, lojalitet og demokrati, mens stikkordene for grunnverdiene som all sportslig aktivitet er bygget på er idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap.

Når det gjelder NSSFs visjon så ønsker de å få sporten utviklet mot målene de har satt, å være en ledestjerne og veiviser for organisasjonen selv og alle andre. Visjonen lyder at skiskyting skal være den mest attraktive vinteridretten å følge med på.

Skiskytingen i Norge skal bygge på det verdigrunnlaget den norske idretten har, og den igjen bygger på deres formålsparagraf. Norsk idretts verdigrunnlag viser til at NSSF skal ha følgende verdier: vise begeistring og være samlende og nytenkende i sitt arbeid.

Både grunnleggende samfunnsansvar og etiske kjerneverdier ligger til grunn for NSSFs syn på etikk, der forbundet skal opptre som både en ansvarlig og utviklingsorientert aktør, nasjonalt som internasjonalt. Det betyr at det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering med tanke på kjønn, livssyn, etisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming. Alle som vil og har evner skal få delta i idretten.

Litt om Hederstegnet

Hvis man har gjort seg fortjent til en utmerkelse innen skiskyting, enten som utøver eller leder, kan man bli tildelt Hederstegnet av NSSF. For å bli tildelt en slik ære som Hederstegnet er, må man enten ha fått suverene resultater i konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Eller man kan ha utmerket seg betydelig i arbeid for NSSF. Hederstegnet er et jakkemerke i gull, og som nevnt regnes Hederstegnet for NSSFs høyeste utmerkelse, både for innsats sportslig eller administrativt.